The Matrix OneTin Tức

Chính Sách Bán Hàng The Matrix One – T6/2020

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THE MATRIX ONE
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM MUA CĂN HỘ THUỘC DỰ ÁN THE MATRIX ONE TÒA B – KHU CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ GOLDEN PALACE A, PHƯỜNG MỄ TRÌ,
PHƯỜNG PHÚ ĐÔ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

1. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHUNG

  • Thời gian áp dụng: từ ngày 17/06/2020 đến hết ngày 31/07/2020 hoặc khi có thông báo mới thay thế.
  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng đặt cọc đủ 100 triệu đồng và ký Thỏa thuận đặt cọc (“TTĐC”) mua mới căn hộ tại dự án The Matrix One trong thời gian áp dụng quy định tại Mục 1.1 trên và ký Hợp đồng mua bán Căn hộ (“HĐMB”) đúng thời hạn theo quy định của Chủ đầu tư (“CĐT”).

2. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TIÊU CHUẨN

TIẾN ĐỘ GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
Đặt cọc 100.000.000 VND/căn hộ Ký TTĐC
Thanh toán đợt 1 và ký HĐMB 30% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) (đã bao gồm khoản tiền 100 triệu nêu trên) theo HĐMB Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ tiền đặt cọc.
Thanh toán đợt 2 10% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Hoàn thành thi công kết cấu sàn tầng 30 (Dự kiến tháng 9/2020)
Thanh toán đợt 3 10% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Hoàn thành thi công kết cấu sàn tầng 40 (Dự kiến tháng 11/2020)
Thanh toán đợt 4 10% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Hoàn thành thi công cất nóc (Dự kiến tháng 01/2021)
Thanh toán đợt 5 10% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Dự kiến tháng 04/2021
Thanh toán đợt 6 Bàn Giao Căn Hộ

25% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng)

5% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) (theo thỏa thuận về thanh toán)

Đối với khoản tiền 5% nộp theo thỏa thuận về thanh toán đảm bảo thực hiện HĐMB, khách hàng được nhận tiền lãi theo lãi suất 12%/năm kể từ ngày CĐT nhận đủ số tiền thanh toán đến ngày đến hạn nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm được cấp Giấy Chứng Nhận tùy thời điểm nào đến trước. Khách hàng chịu thuế TNCN cho phần lãi này và sẽ được khấu trừ tại nguồn theo quy định của pháp luật.

Chậm nhất tại thời điểm | bàn giao căn hộ (Dự kiến tháng 12/2021)
Thanh toán đợt 7 5% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) khấu trừ từ khoản tiền theo thỏa thuận về thanh toán nêu trên Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày CĐT gửi thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận nhưng không chậm hơn ngày bàn giao Giấy Chứng Nhận
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TIÊU CHUẨN

– Tặng 01 cây vàng SJC cho các Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán tiêu chuẩn khi mua căn hộ 2 phòng ngủ – là các căn hộ số 02, 03, 04 và 05 (Khách hàng được nhận bằng hiện vật tại thời điểm đủ điều kiện nhận thưởng – ký HĐMB và thanh toán tối thiểu đợt 1).

– Tặng 1,5 cây vàng SJC cho các Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán tiêu chuẩn khi mua căn hộ 3 phòng ngủ hoặc căn hộ dual-key – là các căn hộ còn lại (Khách hàng được nhận bằng hiện vật tại thời điểm đủ điều kiện nhận thưởng – ký HĐMB và thanh toán tối thiểu đợt 1).

3. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CHUYỂN TIỀN SỚM

  • Chương trình ưu đãi đối với những khách hàng sử dụng vốn tự có để thanh toán sớm 70% giá trị căn hộ
TIẾN ĐỘ GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
Đặt cọc 100.000.000 VND/căn hộ Ký TTĐC
Thanh toán đợt 1 và ký HĐMB 30% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) (đã bao gồm khoản tiền 100 triệu nêu trên) theo HĐMB Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ tiền đặt cọc.
Thanh toán đợt 2 40% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày ký HÐMB.
Thanh toán đợt 3 Bàn Giao Căn Hộ 25% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Theo thông báo bàn giao, chậm nhất tại thời điểm bàn giao căn hộ (Dự kiến tháng 12/2021)

5% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) (theo thỏa thuận về thanh toán)

Đối với khoản tiền 5% nộp theo thỏa thuận về thanh toán đảm bảo thực hiện HĐMB, khách hàng được nhận tiền lãi theo lãi suất 12%/năm kể từ ngày CĐT nhận đủ số tiền thanh toán đến ngày đến hạn nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm được cấp Giấy Chứng Nhận tùy thời điểm nào đến trước. Khách hàng chịu thuế TNCN cho phần lãi này và sẽ được khấu trừ tại nguồn theo quy định của pháp luật.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Ưu đãi

Chiết khấu 4.5% Giá bán căn hộ (chưa bao gồm VAT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì)

  • Chương trình ưu đãi đối với những khách hàng thanh toán sớm 95% giá bán căn hộ
TIẾN ĐỘ GIÁ TRỊ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
Đặt cọc 100.000.000 VND/căn hộ Ký TTĐC
Thanh toán đợt 1 và ký HĐMB 15% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) (đã bao gồm khoản tiền 100 triệu nêu trên) theo HĐMB Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ tiền đặt cọc.
Thanh toán đợt 2 70% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ký HÐMB.
Thanh toán đợt 3 10% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng)

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày ký HĐMB đối với Khách hàng lựa chọn chính sách ưu đãi theo phương án 1

Trong vòng 270 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 2 theo thông báo của CĐT đối với Khách hàng lựa chọn chính sách ưu đãi theo phương án 2 dự kiến (Dự kiến tháng 03/2021)

Thanh toán đợt 4

5% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) (theo thỏa thuận về thanh toán)

Đối với khoản tiền 5% nộp theo thỏa thuận về thanh toán đảm bảo thực hiện HĐMB, khách hàng được nhận tiền lãi theo lãi suất 12%/năm kể từ ngày CĐT nhận đủ số tiền thanh toán đến ngày đến hạn nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm được cấp Giấy Chứng Nhận tùy thời điểm nào đến trước. Khách hàng chịu thuế TNCN cho phần lãi này và sẽ được khấu trừ tại nguồn theo quy định của pháp luật.

Theo thông báo bàn giao, chậm nhất tại thời điểm bàn giao căn hộ (Dự kiến tháng 12/2021)

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
Khách hàng lựa chọn một trong hai phương pháp ưu đãi dưới đây:

Phương án 1

Chiết khấu 9.5% Giá bán căn hộ (chưa bao gồm VAT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì)

Phương án 2

Hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 30 tháng dành cho các khách hàng mua các căn hộ số 02, 03, 04, 05 và 24 tháng dành cho các Khách hàng mua các căn hộ còn lại kể từ thời điểm giải ngân đợt đầu tiên.

Khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 30 tháng dành cho các khách hàng mua các căn hộ số 02, 03, 04, 05 và 24 tháng dành cho các khách hàng mua các căn hộ còn lại.

Khách hàng vay vốn tại VPBank:

  • Hỗ trợ lãi suất trên khoản tiền bằng 70% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng,không bao gồm kinh phí bảo trì).
  • Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất.
  • Ân hạn nợ gốc theo quy định của VP Bank từng thời kỳ.

 

* Theo HĐMB và các văn bản thỏa thuận khác ký với chủ đầu tư

* Thời điểm bàn giao được nêu trong chính sách bán hàng này là thời điểm dự kiến và có thể thay đổi phù hợp với thực tế xây dựng.

* Khoản kinh phí bảo trì sẽ được nộp chậm nhất tại thời điểm bàn giao căn hộ.

* Quà tặng/chiết khấu (nếu có) (trừ quà tặng vàng SJC cho các khách hàng thanh toán theo tiến độ tiêu chuẩn) sẽ được trừ vào Giá bán căn hộ (chưa bao gồm VAT), các khoản Thuế TNCN, phí, lệ phí phát sinh (nếu có) sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả.

4. CHÍNH SÁCH MIỄN PHÍ QUẢN LÝ

– Khách hàng mua căn hộ được tặng Gói Phí Quản Lý Vận Hành trong 03 năm (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: Phí trông xe, tiền sử dụng điện, nước, thông tin liên lạc, truyền hình cáp, …) kể từ thời điểm CĐT có thông báo. Từ năm thứ 04 trở đi, Khách hàng tự thanh toán phí quản lý vận hành theo quy định và thông báo của Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà/dự án.

5. MỘT SỐ LƯU Ý DÀNH CHO KHÁCH HÀN

– Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cho Khách hàng vay mua căn hộ tại dự án The Matrix one

– Matrix One với thời hạn vay lên tới 25 năm, Chương trình lãi suất được thiết kế ưu đãi theo từng thời điểm dành riêng cho khách hàng mua căn hộ tại dự án The Matrix One. Tài sản thế chấp để vay: HĐMB và/hoặc tài sản khác theo quy định của Ngân hàng.

Related Articles

Back to top button